Behandling/Prislista

Pris & behandlingslista

DoktorAzin.se är en privat klinik utan avtal med landstinget. Detta innebär att Landstinget inte täcker några kostnader för din konsultation. Då vi arbetar med ett helhetsperspektiv och strävar efter att lösa grundorsaken till dina problem tar ett besök betydligt längre tid än de vanligtvis 15 minuter som ett skattefinansierat besök hos landstinget medger. Därför är kostnaden för ett besök hos oss högre än hos den skattefinansierade vården.

Ett nybesök tar oftast 1½ timme varav ca 45 minuter vardera för patientsamtal och administrativt arbete.

I det administrativa arbetet ingår förberedelse innan mötet så som genomgång av provsvar, genomläsning av journaler, dokument och brev som patienten lägger upp/skickar innan mötet samt journalinföring, receptförskrivning och beställning av prover efter mötet. 

Ett nybesök kostar 3000kr fast pris. I detta ingår ca 45 minuters patientsamtal. Alla nybesök faktureras i förväg. Efter konsultationen får patienten en kortfattad sammanfattning av dagens möte.

Återbesökstiden är individuell. Ett återbesök med ca 20 min samtal inklusive det administrativa arbetet efter mötet debiteras 1700kr.

Vi debiterar 2600kr/h. Detta gäller för videosamtal, telefonsamtal och administrativ tid. I dagsläget kan vi inte erbjuda fysiskt besök. All patientkontakt sker via videosamtal eller telefonsamtal.

Telefonsamtal, intyg och remisser 625kr per 15 minuter

Receptförnyelse enligt gällande medicinlista 315 kr. Detta ingår i samband med nybesök/återbesök.

Vi förskriver NDT vid behov och kan ansöka licens hos Läkemedelsverket.

Förnyelse av licensansökning 1100kr.

Provtagning

I dagsläget skickar vi remisser till Unilabs och Karolinska laboratorier. Vi har inte avtal med landstinget och därför debiteras dessa prover patienten.

Vi kan också utreda dig med saliv, avföring, urin, DUTCH-test, genetik, hårmineralanalyser och flera andra analyser.

Avbokning ska ske minst 24h innan bokad tid. Senare avbokning debiteras med 100%.

Alla tjänster faktureras.

Vid försenad betalning av faktura tillkommer en påminnelseavgift på 60kr.