Hur jag arbetar

Jag tror på den lära som ser människan som en helhet och inte som separata individuella organ. Jag tror på ett vetenskapligt sätt att hitta grunden och orsaken till sjukdomen samt att stödja kroppen och psyket så att vi kan besegra sjukdomen. Detta med en anpassad individuell utredning, en behandling med kost- och livsstilsförändring samt näringstillskott parallellt med den skolmedicinska behandlingen. För att kunna behandla en sjukdom måste vi veta om orsaken och grunden till sjukdomen och inte bara lindra eller dämpa symptom.

Vissa kallar detta för integrativ medicin, andra för holistisk medicin eller funktionsmedicin. För mig spelar inte namnet någon roll, det viktiga är att på ett vetenskapligt sätt se till patientens helhet för att behandla grundorsaken till sjukdomen.